વ્હાલનો વરસાદ

165.00

in stock

નિવૃતિ બાદ પ્રવૃત્ત જીવન ગાળતા આ કવિ એમના સુપુત્ર પાસે અમેરિકા તો ક્યારે વતનમાં અમદાવાદ રહેતા. એમના આ કાવ્ય સંગ્રહમાં જીવંત શૈલીમાં લખાયેલ ૧૧૨ રચનાઓ આવરી લેવાઈ છે.


5 in stock


SKU: SMR0009 Category: Tag:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “વ્હાલનો વરસાદ”