વિશ્વ પ્રસિધ્દ્વ વિજ્ઞાનીઓ

140.00

in stock

વૈજ્ઞાનિક શોધ અને સંશોધનો હેતુ ગૌરવ અપાવનાર વિશ્વ પ્રસિદ્ધ અનેક પ્રતિભાઓની જીવની આ પુસ્તકમાં વરિષ્ઠ પત્રકાર અને સંપાદક શ્રી નટવર ગોહેલની અનુભવી કલમે લખાયેલ લેખોનો સંગ્રહ છે.


5 in stock


SKU: SMR0015 Category: Tag:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “વિશ્વ પ્રસિધ્દ્વ વિજ્ઞાનીઓ”