વાર્તાલ્પ

150.00

in stock

ત્રીસ વાર્તાઓને આવરી છે. આ વાર્તા સંગ્રહમાં બહુ લાંબું અને વર્ણનાત્મક નહિ બલ્કે અલ્પ શબ્દોનો સહારો લઈને જાણે ગહન અધ્યયન કરી શકાય એવી માર્મિક વાતો વાર્તાનાં સ્વરૂપે રચી છે.


5 in stock


SKU: SMR0011 Categories: | Tag:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “વાર્તાલ્પ”