Sale!

મૃત્યુ મુક્તિદ્વાર

Original price was: ₹20.00.Current price is: ₹10.00.

in stock

ન્યાયાધીશ    : કેસની કાર્યવાહી શરૂ કરો.

વકીલ          : માય લોર્ડ આપ નામદારની કોર્ટમાં આરોપીનાં પાંજરામાં જગતજોગીને હાજર  કરવાની પરવાનગી માગું છું.

ન્યાયાધીશ    : ભલે. આરોપીને હાજર કરો.

વકીલ          : હવાલદાર જગત જોગીને હાજર કરો.

હવાલદાર      : જી સાહેબ,આરોપી જગત જોગી હાજર થાય.

જગત          : જી બાપા !હાજર છું સરદાર.SKU: 0000074 Category: Tags: |

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “મૃત્યુ મુક્તિદ્વાર”