પ્રેમ-અપ્રેમ

150.00

in stock

પ્રેમ-અપ્રેમ, લઘુ નવલકથા છે. જે લેખકની પ્રથમ લખેલ અને પુસ્તક રૂપે પણ પહેલી પ્રકાશિત થયેલ છે. અહીં પ્રેમ અને નફરતની આંટીઘૂંટીમાં ઉલઝેલા અપેક્ષિત, સ્વાતિ અને પ્રિયાની, ફક્ત લાગણીનાં પાયા પર લખાયેલી, આ લઘુ નવલકથા છે.


5 in stock


SKU: SMR0014 Categories: | Tag:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “પ્રેમ-અપ્રેમ”