Sale!

પરમ્પરા

Original price was: ₹15.00.Current price is: ₹5.00.

in stock

અંધશ્રધાઓ કેવી રીતે લોકોમાં ફેલાય છે. તેનો સુંદર ચિતાર રજુ કરતી વાર્તા એટલે પરંપરા લેખકની આ વાર્તા ખરેખર વાંચવા લાયક છે



SKU: 0000163 Category: Tags: |

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “પરમ્પરા”