ધ સેકન્ડ ચાન્સ

180.00

in stock

થાકેલા સ્વપ્નો, હારેલા સંબંધો અને પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નન પર અટકેલા પ્રેમને શું જેન નું તેમ છોડી દેવું? જીવનને, પ્રેમને, સંબંધોને, સ્વપ્નોને વધુ એક તક આપીને નવી શરૂઆત ન કરી શકાય? આ પુસ્તકમાં એવીજ વાર્તાઓ છે જે આપના હૃદયમાં ક્યાંક ધરબાયેલી છે.


4 in stock


SKU: SMR0010 Categories: | Tag:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ધ સેકન્ડ ચાન્સ”