ગર્ભ સંસ્કાર

100.00

in stock

16 સંસ્કારમાંથી ફકત લગ્ન સંસ્કાર જ આપણે ધામધૂમથી કરીએ છીએ. “ગર્ભાધાન સંસ્કાર” નવદંપતી સમજી, વિચારીને આનંદ, ઉત્સાહ સાથે કરે તો પણ આ દેશ વિભૂતિઓથી ઊભરાઇ જાય.


35 in stock


SKU: VPS0004 Categories: | Tag:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ગર્ભ સંસ્કાર”