ક્ષણોનું પગેરું

125.00

in stock

“૬૫ વર્ષને આરે આવીને ૨૪ વર્ષે લખવાનું શરૂ કરેલ એવા બહુમુખી પ્રતિભાશાળી લેખકનો આ પ્રથમ ગઝલ સંગ્રહ છે. એમની ગઝલોમાં તેમની સર્જક-તપસ્યા લાંબા ગાળે પરિપક્વ રૂપ ધારણ કરે છે અને આ સંગ્રહના પાને પાને સ્થિર થાય છે ગઝલ
રૂપે.”


5 in stock


SKU: SMR0017 Category: Tag:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ક્ષણોનું પગેરું”