અન્યમનસ્કતા

175.00

in stock

ગુજરાતી ભાષામાં લખાયેલ આ નવલકથામાં સહજ રીતે પ્રેમ પ્રસંગોના ઉતાર ચઢાવનું રસપ્રદ આલેખન છે. યુવાન લેખક ભવ્ય રાવલની આ પ્રથમ નવલકથા પુસ્તક સ્વરૂપે પ્રકાશિત થઈ રહી છે.


5 in stock


SKU: SMR0002 Categories: | Tag:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “અન્યમનસ્કતા”